Điều Kiện Bảo Hành Sản Phẩm

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phầm còn trong thời hạn bảo hành tính từ ngày giao hàng và hội đủ các điều kiện sau:

* Xuất trình phiếu bảo hành và hóa đơn hoặc biên nhận khi có yêu cầu bảo hành.

* Phiếu bảo hành phải được điền thông tin khách hàng và sản phẩm chính xác, đầy đủ.

* Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn , không chắp vá , bôi xóa, sửa chữa.

*Tem bảo hành và tem niêm phong của sản phẩm còn nguyên vẹn.3

* Những hư hỏng kỹ thuật của sản phẩm được trung tâm bảo hành xác nhận do lỗi của nhà sản xuất.